• Βύρωνας
  • Κορωπί

Χειμάρρας 20 & Κολοκοτρώνη, 16232, Βύρωνας
Τηλ.& Fax: 210-7658885

3ο χλμ Κορωπίου-Καλυβίων – Λεωφ. Προφάρτας
Η επίσκεψη στην Έκθεση 2 γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού
Τηλ.: 210-7658885